Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Úsek klinických laboratoří

Umístění pracoviště:

3.patro středové budovy, vchod A0 nebo A1

 • Centrální odběry pacientů pro laboratořní vyšetření: vchod A1, 3.patro (výtah)
 • Laboratoře klinické hematologie: 3.podlaží
 • Laboratoře klinické biochemie: 3.podlaží

Poslání pracoviště:

Laboratorní diagnostika v oboru klinické hematologie a biochemie

Vlastní náplň činnosti pracoviště:

Laboratoře klinické hematologie:

 • Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů, standardně automatický pětipopulační, dle potřeby mikroskopický/li>
 • Koagulace: APTT, Quickův čas, Trombinový čas, Fibrinogen, D-dimery, Euglobulinová finbrinolýsa, krvácivost, APC rezistence, Protein C, Protein S, Hladina F VIII
 • Speciální vyšetření: Osmotická rezistence erytrocytů, mikroskopické hodnocení punktátů tělních tekutin, kontroly kvality transfúzních přípravků (příměsi buněk v plazmě, hodnota hemolýzy)

Laboratoře klinické biochemie:

Sérologická vyšetření kvantitativní:

 • Elektrolyty :Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Zn, Fe, TIBC, Feritin, Laktát, osmolalita
 • Acidobasická rovnováha : pH, pCO2, pO2, ctHb , sO2, FO2Hb, FmetHb, FCOHb, FHHb, FHbF
 • Sérum pigmenty : bilirubin celkový, bilirubin přímý
 • Enzymy : ALT, AST, GMT, ALP, LDH, CK, CK-MB, a-AMS, a-AMS-pankreatická tACP, ACP-prostatická, CHE
 • Substráty : Urea, Kreatinin, Kyselina močová
 • Metabolismu lipidů : Cholesterol, TRG, HDL-Chol, LDL-Chol, Apo-A, Apo-B
 • Sérum proteiny : Celková bílkovina, Albumin, ELFO-proteinů
 • Diabetologie : glykemie, Fruktozamin, Glyks.Hb%, A1C
 • Specifické proteiny : CRP, hs CRP, IgG, IgA, IgM, Ceruloplazmin, Transferin, Prealbumin , Orosomucoid, Haptoglobin, C4, C3, alfa1antitripsin, alfa2makroglobulin ASLO, RF (revmatoidní faktor), Mikroalbuminurie, Homocystein, Cystatin C
 • Kardiomarkery : Troponin, Myoglobin, CK-MB
 • Liquor : Na, K, C, protein, glykemie
 • Vyšetření prostaty : PSA, free PSA, ACP, ACP prostat.
 • Vyšetření vitality erytrocytů : DPG, ATP
 • Léky : Digoxin, Theophyllin, Carbamazepin, Fenytoin, HCG, beta HCG
 • Vitaminy : Kyselina listová, B12

Sérologická vyšetření virových markerů:

anti-HIV 1/2+ p24, anti-HCV, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBc, HBe, anti-HBe, anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, Syfilis TPHA, Syfilis Syfacard

Vyšetření moče kvantitativní kvalitativní:

 • Močový sediment : cytometrické stanovení
 • Moč chemicky : Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Urea, Kreatinin, Kyselina močová, a- AMS, glukoza, protein osmolalita
 • Vypočtené hodnoty : Clearance kreatinin - osmolální - bezsol.H2O Ex.frakce, Na, K, Cl, H2O, urey, osmolální výdej dusíku
 • Body mass index

Laboratoře klinické hematologie: nepřetržitá
Laboratoře klinické biochemie: nepřetržitá

Laboratoř biochemie -
automat na vyšetření moče
Laboratoř biochemie -
biochemické automaty
Laboratoř hematologie -
hematologické automaty