Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Transfúzní přípravky

Ze všech uvedených složek se na transfuzní stanici po odběru připravují transfuzní přípravky (postaru nebo lidově - krevní konzervy), které jsou podle citace čs. lékopisu léčivy a proto se jejich výroba, resp. příprava řídí stejnými pravidly jako kterákoli farmaceutická výroba.

Protože veškeré odběry dárců krve se dnes provádějí zásadně do plastových vaků, jsou též konečné transfuzní přípravky v těchto vacích, o kterých se podrobněji zmíním v kapitole o jednotlivých druzích odběrů.

Celý proces od odběru krve, laboratorního vyšetření až po její skladování je finančně velmi nákladný (např. jeden odběrový vícečetný vak stojí 150-300,- Kč, souprava na odběr trombocytů až 4000,-Kč, jedna sada povinných laboratorních testů stojí více než 400,- Kč atd.), tak každý transfuzní přípravek má svojí hodnotu vyjádřenou v penězích, tzv. nákladovou cenu, která je jednoho do několika tisíc Kč za jednu jednotku, tj. za jeden transfuzní přípravek.

Tuto nákladovou cenu transfuzního přípravku, která je vyjádřením vložené práce a materiálu na zpracování krve, je nutné důsledně odlišit od ceny krve která koluje v žilách, protože ta žádnou účetní hodnotu nemá, její hodnota je pouze symbolická.

Pokud si tedy zdravotnická zařízení navzájem účtují krev, nebo jí účtují k proplacení zdravotním pojišťovnám, tak v daném případě účtují léčivo jako každé jiné podle dohodnutých ceníků.