Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Publikační a přednášková činnost oddělení

Přehled publikační a přednáškové činnosti ve formátu MS EXCEL

1998

Český červený kříž a dárcovství krve

přednáška (Bohoněk M., Hornych J., Procházka J.)
Publikovano: 16.- 15.5.1998, Konference s mezinárodní účastí 50.let národní transfúzní služby, Praha

5th.NATO Blood Conference, civil and military

článek (Bohoněk M.)
Publikovano: VI.98, Vojenské zdravotnické listy, č.3, ročník LXVII

1999

Army blood transfusion service in The Czech republic - a new conception

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 31.5.- 1.6.1999, 3.mezinárodni konference vojenských farmaceutů, Praha

Army blood transfusion service in The Czech republic - a new conception

článek-abstrakt přednášky (Bohoněk M.)
Publikovano: VI.1999, Zpravodaj vojenské farmacie, č.2, ročník IX

Jištění jakosti, správná výrobní praxe a dokumentační systém v ZZTS

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 27.-28.11.1999, Řízená jakost ve zdravotnictví, 2.celostátní konference, Ostrava

Krev jako léčivo

článek - souhrnná práce (Bohoněk M.)
Publikovano: XII.1999, Vojenské zdravotnické listy, č.6., ročník LXVIII

2000

Krev jako léčivo - informace pro dárce krve

Účelová publikce - informační brožura. 2 vydání, celk. náklad 10.000 výtisků (Bohoněk M.)
Publikovano: I.2000, Český červený kříž

Army blood transfusion service - new facilities

poster (Bohoněk M.)
Publikovano: 9.-14.6.2000, XXVI.kongres ISBT, Vídeň

Jakost a její zabezpečení

článek - souhrnná práce (Bohoněk M.)
Publikovano: IX.2000, Zpravodaj vojenské farmacie, č.3, ročník X

Vojenská transfúzní služba ČR - nové prostředky polní zdravotnické techniky

článek (Bohoněk M.)
Publikovano: IX.2000, Zpravodaj vojenské farmacie, č.3, ročník X

Army blood transfusion service - new facilities

poster (Bohoněk M.)
Publikovano: 15.-20.11.2000, 6th.NATO blood conference, Washington

Blood supply of the AFOR mission and the blood bank of the 6th.field hospital of the ACR

poster (Bohoněk M.)
Publikovano: 9.-10.11.2000, 6th.NATO blood conference, Washington

Nažádoucí účinky transfúzí - potransfúzní reakce a komplikace

článek - souhrnná práce (Bohoněk M.)
Publikovano: XII.2000, Vojenské zdravotnické listy, č.6, ročník LXIX

2001

Zpráva z mezinárodní konference "2000 NATO Civil and Military Blood Cenference" a "53.AABB meting", USA

článek (Bohoněk M.)
Publikovano: II.01, Vojenské zdrav.listy, č.1, ročník LXX

Jakost

článek - editorial (Bohoněk M.)
Publikovano: III.01, Transfuze dnes č.1, ročník 7

Nástroje managementu jištění jakosti a možnosti jejich využití v transfuzní službě

článek - sohurnná práce (Bohoněk M.)
Publikovano: III.01, Transfuze dnes č.1, ročník 7

Automantizace procesu výroby transfúzních přípravků

přednáška, sborník (Bohoněk M.)
Publikovano: 6.4.2001, VIII.pracovní dny v transfúzní službě, Mladá Boleslav

Capture-R: historie, princip a rutinní použití v zařízení transfúzní služby a krevních skladech

postgraduální přednáška, sborník (Bohoněk M.)
Publikovano: 27.4.2001, 2.celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia., Piešťany

Zásady vedení a řízení dokumentace v systémech jakosti

článek - souhrnná práce (Bohoněk M.)
Publikovano: VII.01, Transfuze dnes, č.2, ročník 7

Automation of blood processing

poster, sborník Transfusion Today (Bohoněk M.)
Publikovano: 16.-18.6.2001, XXVII.kongres ISBT, Paříž

Kryokonzervae erytrocytů s použitím technologie Haemonetics

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 14.9.2001, Celostátní seminář transfúzní služby, Milovy

Léčebné odběry na separátoru MCS+

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 14.9.2001, Celostátní seminář transfúzní služby, Milovy

Výroba EBR a ERD metodou erytrocytoferézy: Validační protokol

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 14.9.01, Celostátní seminář transfúzní služby, Milovy

Vojenská transfúzní služba - koncept zabezpečení armády krví v podmínkách AČR

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 24.9.2001, Pracovní dny SZP, Semihorky

Capture-R: historie, princip a rutinní použití v zařízení transfůzní služby a krevních skladech

přednáška (Bohoněk M., Horčičková D.)
Publikovano: 24.9.2001, Pracovní dny SZP, Semihorky

Capture-R: historie, princip a rutinní použití v zařízení transfůzní služby a krevních skladech

článek - souhrnná práce (Bohoněk M., Horčičková D.)
Publikovano: X.01, Transfuziológia a hemagológia

Kryokonzervae erytrocytů a její využití

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 22.10.2001, Pracovní dny v imunohematologii, Praha

Vojenská transfúzní služba - koncept zabezpečení armády krví v podmínkách AČR

přednáška, sborník (Bohoněk M.)
Publikovano: 24.10.2001, Konference společnosti vojenských lékařů, Hradec Králové

2002

Audit dodržování zásad podávání transfúzních přípravků

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 10.-12.5.2002, Pracovní dny SZP, Sedmihorky

Elektronická žádanka o transfúzní přípravky

přednáška (Horčičková D.)
Publikovano: 10.-12.5.2002, Pracovní dny SZP, Sedmihorky

Dárcovství krve - výjezdové odběry v terénu

přednáška (Fořtová I.)
Publikovano: 10.-12.5.2002, Pracovní dny SZP, Sedmihorky

Validační protokol: Zavedení systému gelové aglutinace Diana Grifols

přednáška (Bohoněk M., Horčičková D., Blažková M.)
Publikovano: 6.6.2002, Srovnání systémů gelové aglutinace, celostátní seminář tranfuzníslužby, Olomouc

Mezinárodní seminář: "Artificial oxygen-carriers, a clinical future"

článek (Bohoněk M.)
Publikovano: VI.02, Vojenské zdrav.listy, č.3, ročník LXXI

Way to efficienet transformation of the blood transfusion service in The Czech republic

poster, sborník (Bohoněk M.)
Publikovano: 24.-29.8.2002, XXVIII.kongres ISBT, Vancouver

Průzkum veřejného mínění bezpříspěvkových dárců krve

poster, sborník (Bohoněk M., Michalák L. - ZČU, fak.ekonomická, Cheb)
Publikovano: 22.-25.9.2002, XIII.český a slovenský hematologický a transfuziologický kongres, Praha

Artificial oxygen carriers – hot topics seminar, Edinburgh

článek (Bohoněk M.)
Publikovano: X.02, Transfuze dnes, č.3., ročník 8

Průzkum veřejného mínění bezpříspěvkových dárců krve

článek - původní práce (Bohoněk M., Michalák L. - ZČU, fak.ekonomická, Cheb)
Publikovano: X.02, Transfuze dnes, č.3., ročník 8

Zkušenosti s využitím Immucor Capture-R metod na našem pracovišti

přednáška (Bohoněk M., Horčičková D.)
Publikovano: 15.10.2002, V.imunohematologický seminář APR, Praha

Erytrocytaferézy na OHBKT ÚVN Praha

přednáška (Bohoněk M., Fořtová I.)
Publikovano: 6.11.-8.11.2002, Odborný seminář trans.služby: Inakivace plazmy, deleukotizace, multikonponentní dárcotvstí, Milovy

ISO 9001:2000 v klinických laboratořích a zařízení transfúzní služby: před a po

přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 20.11.2002, Systém řízení jakosti ve zdravotnických zařízeních, odborný seminář, Brno

Laboratorní zabezpečení a krevní sklad 6.PN: BHL PN

přednáška (Bohoněk M., Markovina T.)
Publikovano: 21.-22.11.2002, Konferencia vojenských internistov a laboratorných pracovníkov, Košice

Průzkum veřejného mínění BDK

článek - anotace výzkumu (Bohoněk M., Michalák L. - ZČU, fak.ekonomická, Cheb)
Publikovano: XI.02, Noviny ČČK

Laboratorní zabezpečení a krevní sklad 6.PN: BHL PN

přednáška (Bohoněk M., Markovina T.)
Publikovano: 12.-13.12.2002, II.konference Společnosti vojenských lékařů, Praha - ÚVN

2003

Pohled Sdružení transfúzních oddělení ČR na transformaci transfúzní služby v ČR

Přednáška (Bohoněk M., Řezníček J., Lasota Z., Kvardová A., Kubů S.)
Publikovano: 16.1.2003, Konference o transformaci transfúzní služby, Lék.dům, Praha

Zřízení stálého odběrového střediska

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 16.1.2003, Konference o transformaci transfúzní služby, Lék. dům, Praha

Koncepce vojenské transfúzní služby v ČR

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 16.1.2003, Konference o transformaci transfúzní služby, Lék.dům, Praha

Laboratorní zabezepčení a krevní sklad 6.polní nemocnice AČR: BHL-PN

Přednáška (Bohoněk M., Markovina T.)
Publikovano: 8.4.2003, 40.Celostátní sjezd biochemických laborantů, Praha

Screening dárců krve

Přednáška (Markovina T., Horčičková D.)
Publikovano: 8.4.2003, 40.Celostátní sjezd biochemických laborantů, Praha

Screening dárců krve

Přednáška (Markovina T., Horčičková D.)
Publikovano: 12.5.2003, Pracovní dny SZP, Sedmihorky

Nepříbuzenský transplantační program v ČR z pohledu dat Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD)

Přednáška (Koza V. - FN Plzneň - at all…Bohoněk M.)
Publikovano: 6.7.2003, XVII.Olomoucké hematologické dny s mezinární účastí

A survey on the opinion of ono profit blood donors concerning blood donation appraisement and blood processing abroad.

Poster, (Bohoněk M., Michalák L. - ZČU, fakulta ekonomická, Cheb)
Publikovano: 7.- 11.7.2003, XXIX.kongres ISBT, Istambul

Automatizace a konsolidace laboratoří a transfúzní výroby v praxi

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 11.11.2003, VI. Imunohematologický semiář, Poděbrady

Mise 7.polní nemocnice z pohledu hematologa a transfuziologa

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 13.11.2003, Odborný seminář trans.služby: Deleukotizace, Multikomponentní dárcovtví, Novinky v aferézách, Milovy

Kryokonzervace erytrocytů a její využití ve vojenském zdravotnictví

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 20.11.2003, 3.konference odborné Společnosti vojenských lékařů a farmaceutů, Hradec Králové

Pediatrická ambulance 7.PN - 1.rotace

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 21.11.2003, dtto

Laboratoř a transfúzní služba 7.polní nemocnice AČR - 1.rotace

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 21.11.2003, dtto

Pediatrie v 7.polní nemocnici

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 10.11.2003, Odborný seminář II.dětské kliniky FN Motol, Praha

Pediatrie, laboratoř a transfúzní služba během mise 7.PN

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 17.11.2003, Odborný seminář k 65.výročí založení ÚVN, Praha

Laboratoř a transfúzní služba 7.polní nemocnice

Odborný článek (Bohoněk M., Chmátal P., Černohous M.)
Publikovano: XII.2003, Transfúze a hematologie dnes, časopis JEP STL a SH

2004

Odborná činnost 7.polní nemocnice

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 7.1.2004, Odborný seminář II.dětské kliniky FN Motol, Praha

Mise 7.polní nemocnice z pohledu hematologa a transfuziologa

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 18.2.2004, Odborný seminář Ústavu hematologie a krevní transfúze, Praha

7.polní nemocnice AČR v jižním Iráku: Statistika odborné práce, aspekty zahraniční mise

Odborný článek (Chmátal P., Bohoněk M., Hašek R, Černohous M., Dobiášová M.)
Publikovano: II.2004, Rozhledy v chirurgii, časopis ČLS JEP ČCHS

Pediatrie v 7.polní nemocnici

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 5.4.2004, Odborný seminář okresního sdružení pediatrů, Mělník

Mise 7.polní nemocnice z pohledu hematologa a transfuziologa

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 10.5.2004, Pracovní dny SZP, Semihorky

Mise 7.polní nemocnice z pohledu hematologa a transfuziologa

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 15.5.2004, E-Di-Po, odborný hematologický seminář, Jetětice

Mise 7.polní nemocnice v Iráku

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 3.6.2004, Gymnázim Turnov

Projekt obranného výzkumu "Erytrocyt" (strategická krevní banka) - průběžné výsledky

Poster (Bohoněk M., Turek I., Hrádek T., Urbanová J., Petráš M., Staropražská V., Duchková S., Koštířová J.)
Publikovano: 8.- 10.9.2004, Pracovní dny v transfůzní sužbě, Rožnov p.Radhoštěm

Laboratory and Blood Bank 7th. Field Hospital Army of Czech Rep.

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 27.10.2004, Baltimore, USA, AABB annual meeting

Diagnostika srpkovité anemie v laboratoři 7.PN v Iráku

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 26.11.2004, Česko-Slovenské dny laboratorní hematoogie, Hradec Králové

Mise 7.polní nemocnice v Iráku

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 15.12.2004, Gymnázim Mělník

2005

Polní laboratoř

Kapitola ve skriptech (Bohoněk M.)
Publikovano: 2005, Válečné vnitřní lékařství, Učební texty FVZ UO, Svazek 341

Vojenská transfúzní služba

Kapitola ve skriptech (Bohoněk M.)
Publikovano: 2005, Válečné vnitřní lékařství, Učební texty FVZ UO, Svazek 341

Potransfúzní reakce v ÚVN

Přednáška (Bohoněk M., Turek I., Urbanová J.)
Publikovano: 11.3.2005, Pracovní den v TS, Lékařský dům, Praha

Mise AČR a MEDEVAC II

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 29.3.2005, Konference CEVRO "Působení AČR v zahraničních misích", Praha

Hospital Ship USNS Comfort - laboratoř a krevní sklad plovoucí nemocnice ozbrojených sil USA

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 2.5.2005, Pracovní dny SZP, Semihorky

Elektronický křízový pokus - zavádění

Přednáška (Horčičková D., Blažková M., Bohoněk M.)
Publikovano: 2.5.2005, Pracovní dny SZP, Semihorky

Imunohematologický analyzátor Immucor Gamma Galileo - naše zkušenosti

Přednáška (Přibylová M., Horčičková D., Břečková H., Bohoněk M.)
Publikovano: 2.5.2005, Pracovní dny SZP, Semihorky

Projekt kryokonzervace erytrocytů

Přednáška (Staropražská V., Nováková J., Bohoněk M.)
Publikovano: 2.5.2005, Pracovní dny SZP, Semihorky

Šokový zmrazovač plazmy HPS-60: naše zkušenosti

Přednáška (Fořtová I., Nováková J.)
Publikovano: 2.5.2005, Pracovní dny SZP, Semihorky

Implementace elektronického křížového pokusu

Přednáška (Bohoněk M., Horčičková D.)
Publikovano: 30.5.2005, VII.Česko-slovenské imunohematol. dny, Poděbrady

Zkušenosti s provozem přístroje Galileo

Přednáška (Přibylová M.)
Publikovano: 31.5.2005, VII.Česko-slovenské imunohematol. dny, Poděbrady

A humanitarian mission in southern Iraq: utilization of the 7th Field Hospital of the Army of the Czech Republic--a report on its medical activities and working conditions.

Článek - původní práce (Chmátal P., Bohoněk M., Dobiášová M., Černohous M, Hašek R.)
Publikovano: VI.2005, Mil Med 2005 Jun;170(6):473-5.

Hospital Ship USNS Comfort

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 21.-22.9.2005, 5.konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČSL JEP

Zásady účelné hemoterapie - aktuální trendy v civilním a vojenském zdravotnictví

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 21.-22.9.2005, 5.konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČSL JEP

Terapeutická účinnost zmražených erytrocytů v Nutricelu a SAG-M

Poster (Bohoněk M., Turek I., Urbanová J., Hrádek T., Staropražská V., Koštířová J, Horčičková D, Duchková S., Petráš M.)
Publikovano: 29.9.-2.10.2005, XIV.Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Štrbské Pleso

Laboratorní parametry zmražených erytrocytů odebraných dvojitou erytrocytoferézeou a rekonstituovaných v Nutricelu a SAG-M

Poster (Bohoněk M., Turek I., Urbanová J., Hrádek T., Staropražská V., Koštířová J, Horčičková D, Duchková S., Petráš M.)
Publikovano: 29.9.-2.10.2005, XIV.Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Štrbské Pleso

Elektronický křízový pokus

Poster (Bohoněk M., Horčičková D, Blažková M., Lejdar T., Švenda P.)
Publikovano: 29.9.-2.10.2005, XIV.Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Štrbské Pleso

Koncept strategické krevní banky kryokonzervovaných erytrocytů v ČR

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 29.9.-2.10.2005, XIV.Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Štrbské Pleso

Elektronický křížový pokus - 1.implementace na území Česko-Slovenska

Přednáška (Bohoněk M., Horčičková D, Blažková M., Lejdar T., Švenda P.)
Publikovano: 29.9.-2.10.2005, XIV.Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Štrbské Pleso

The therapeutic efficiency of freezing red cells reconstituted in Nutricel and SAG-M

Poster (Bohoněk M., Turek I., Urbanová J., Hrádek T., Staropražská V., Koštířová J, Horčičková D, Duchková S., Petráš M.)
Publikovano: 15.- 18.10.2005, AABB 2005 Annual Meeting, USA, Seattle

The laboratory parameters of freezing red cells reconstituted in Nutricel and SAG-M (collected by double cytapheresis ).

Poster (Bohoněk M., Turek I., Urbanová J., Hrádek T., Staropražská V., Koštířová J, Horčičková D, Duchková S., Petráš M.)
Publikovano: 15.- 18.10.2005, AABB 2005 Annual Meeting, USA, Seattle

Bezpečná a účelná hemoterepie - aktuální trendy a možnosti náhrad

Přednáška (Bohoněk M., Turek I.)
Publikovano: 9.- 11.11.2005, Odborný seminář deleukotizace, multikomponentní dárcotvství, novinky v aferézách

Koncept strategické krevní banky kryokonzervovaných erytrocytů v ČR

Přednáška (Bohoněk M., Turek I.)
Publikovano: 24.-25.11.2005, Konference "Anestezie a intezivní péče za mimořádných podmínek", Praha

Mise 7.PN v Iráku 2003: odborná činnost, aspekty pobytu

Přednáška (Chmátal P., Černohous M., Bohoněk M.)
Publikovano: 24.-25.11.2005, Konference "Anestezie a intezivní péče za mimořádných podmínek", Praha

2006

Hematolog pediatrem v Kašmíru

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 1.-3.5.2006, Pracovní dny SZP v tras.službě a hematologii, Špindlerův Mlýn

Pediatrie v misích Armády ČR

Poster (Bohoněk M.)
Publikovano: 8.-11.6.2006, VII.Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Praha

Hematolog pediatrem v Kašmíru

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 21.6.2006, Odborný seminář, IKEM Praha

Hematolog pediatrem v Kašmíru

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 26.6.2006, Odborný seminář, Okresní sdružení pediatrů Mělník

Concept of blood freezing program in The Czech Republic

Poster (Bohoněk M.)
Publikovano: 1.- 7.9.2006, XXIX.kongres ISBT, Kapské Město, JAR

The computer crossmatch - the validation and 1st. implementation in The Czech Republic

Poster (Bohoněk M., Horčičková D, Blažková M., Lejdar T., Švenda P.)
Publikovano: 1.- 7.9.2006, XXIX.kongres ISBT, Kapské Město, JAR

Program humanitárních evakuací MEDEVAC

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 20.-21.9.2006, 6.konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČSL JEP, Hradec Králové

Pediatrie v zahraničních misích AČR

Poster (Bohoněk M.)
Publikovano: 20.-21.9.2006, 6.konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČSL JEP, Hradec Králové

Projekt kryokonzervace erytrocytů v České republice

Poster (Bohoněk M.)
Publikovano: 25.-27.9.2006, XI.Pracovní dny Společnosti pro Transfúzní lékařství, Brno

In vitro laboratorní parametry erytrocytů rekonstituovaných v Nutricelu

Poster (Bohoněk M., Turek I., Urbanová J., Hrádek T., Staropražská V., Koštířová J, Horčičková D, Duchková S., Petráš M.)
Publikovano: 25.-27.9.2006, XI.Pracovní dny Společnosti pro Transfúzní lékařství, Brno

Automatizace v imunohematologické laboratoři.

Přednáška (Bohoněk M., Horčičková D.)
Publikovano: 23.-24.10.2006, VII.Česko-slovenské dny laboratorní hematologie, s mezinárodní účastí, Hradec Králové

Blood freezing program in The Czech Republic

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 30.11.- 1.12.2006, 3rd. Hradec Králové Medical Postgraduate Conference, Hradec Králové

Parametry kvality kryokonzervovaných erytrocytů rekonstituovaných v roztoku AS-3 (Nutricel)

Článek - původní práce (Bohoněk M, Petráš M, Turek I, Urbanová J, Hrádek T, Staropražská V, Koštířová J, Horčičková D, Duchková S, Svobodová J, Tejčková E.)
Publikovano: XII.2006, Trans.Hemat.dnes, 2006, 12 (4): 208-216,

Elektronický křížový pokus - provedení, validace a 1.impementace v České republice

Článek - původní práce (Bohoněk M, Horčičková D., Blažková M., Lejdar T., Švenda P.)
Publikovano: XII.2006, Trans.Hemat.dnes, 2006, 12 (4): 217-222

2007

Automatizace v imunohematologické laboratoři.

Přednáška (Bohoněk M., Horčičková D.)
Publikovano: 25.1.2007, Pracovní den v TS, Lékařský dům, Praha

Možnosti kryokonzervace - doporučené postupy u potřeby autoglogních odběrů a dovezených přípravků

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 25.1.2007, Pracovní den v TS, Lékařský dům, Praha

Program kryokonzervace erytrocytů v ČR

Článek (Bohoněk M., Fusek J)
Publikovano: III.2007, Listy Univerzity obrany

Současná ISO certifikace dle SJ 9001:2000 a akreditace dle JCI: doplňují se, vylučují nebo zdvojují?

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 11.4.2007, Nástroje k řízení kvality ve zdravotnictví - konference, Brno

Automatizace při výrobě transfúzních přípravků.

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 22.- 24.4.2007, Pracovní dny SZP v tras.službě a hematologii, Špindlerův Mlýn

Možnosti kryokonzervace - doporučené postupy u potřeby autoglogních odběrů a dovezených přípravků

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 25.1.2007, Pracovní den v TS, Lékařský dům, Praha

Civilan / Military Joint Cooperation in Humanitarian Assistance and Disaster Relief: The Experience of the Czech Republic

Přednáška (Klein L., Bohoněk M., Klein T., Cakrtova M.)
Publikovano: 13.-16.5.2007, 15th. World Condress for Disaster and Emergency Medicine, Amsterodam

Zajištění substituce u pacientky s anti-Jra - kasuistika s neobyčejnou laboratorní, organizační a administrativní problematikou

Přednáška (Bohoněk M., Písačka M., Kořiska M.)
Publikovano: 28.- 29.5.2007, VIII.česko-slovenská odborná imunohematologická konference, Poděbrady

VIII.česko-slovenská odborná imunohematologická konference

Přednáška (Bohoněk M., Horčičková D.)
Publikovano: 28.- 29.5.2007, Capture R - 14 let praxe v ČR

Galileo v praxi - další roky provozu

Přednáška (Přibylová M., Horčičková D.)
Publikovano: 28.- 29.5.2007, VIII.česko-slovenská odborná imunohematologická konference, Poděbrady

Cytologické vyšetření mozkomíšních moků na zařízení ADVIA 2120

Přednáška (Koštířová J.)
Publikovano: 7.6.2007, Konference zdravnotních laborantů, ÚVN Praha

Koagulační analyzátor AMAX DESTINY

Přednáška (Kricnerová M.)
Publikovano: 7.6.2007, Konference zdravnotních laborantů, ÚVN Praha

Elektronický křížový pokus

Přednáška (Horčičková D., Blažková M.)
Publikovano: 7.6.2007, Konference zdravnotních laborantů, ÚVN Praha

Nepravidelné protilátky proti erytrocytům

Přednáška (Vesecká R., Tsouassa Z.)
Publikovano: 7.6.2007, Konference zdravnotních laborantů, ÚVN Praha

Automatizovaný příjem žádanek

Přednáška (Duchková S., Markovina T., Kačírková K.)
Publikovano: 7.6.2007, Konference zdravnotních laborantů, ÚVN Praha

Comparison of in vitro parameters frozen RBCS, leuko and non-leukodepleted, collected by apheresis or from whole blood, stored for 21 days after deglycerolization and resuspension in AS-3 (Nutricel).

Poster (Bohonek M, Petras M., Turek I., Urbanova J., Hradek T., Staroprazska V., Kostirova J., 
Horcickova D., Duchkova S.)
Publikovano: 23.-27..2007, XVII.Regional Conress ISBT, Europe, Madrid

Přehled imunohematologických automatů pro krevní banky

Přednáška (Bohoněk M.)

Přehled imunohematologických automatů pro krevní banky

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 20.9.2007, 1.Střešovický transfuzní den - Automatizace v imunohematologii

Od mikroskopu k elektronickému křížovému pokusu

Přednáška (Horčičková D.)
Publikovano: 20.9.2007, 1.Střešovický transfuzní den - Automatizace v imunohematologii

Přehled imunohematologických automatů pro vyšetřování dárců krve

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 20.9.2007, 1.Střešovický transfuzní den - Automatizace v imunohematologii

Imunohematologie od pipety k automatu

Přednáška (Přibylová D.)
Publikovano: 20.9.2007, 1.Střešovický transfuzní den - Automatizace v imunohematologii

Využití kryokonzervace erytrocytů u pacientů s imunohematologicou problematikou v České republice a přehled kazuistik

Přednáška (Bohoněk M. Urbanová J., Turek I., Písačka M., Staropražská V., Horčičková D.)
Publikovano: 26.-27.9.2007, Odborný seminář - deleukotizace, multikomponentní dárcovství, novinky v aferézách (Haemonetics a Vamex)

Projekt humanitárních evakuací Medevac

Článek (Bohoněk M.)
Publikovano: IX.2007, Sestra, 2007,12 (9):14-16

Program kryokonzervace erytrocytů v ČR

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 2.10.2007, 1.Fakultní konference studetů doktorských programů

Comparison of in vitro parameters frozen RBCS, leuko and non-leukodepleted, collected by apheresis or from whole blood, stored for 21 days after deglycerolization and resuspension in AS-3 (Nutricel).

Poster (Bohonek M, Petras M., Turek I., Urbanova J., Hradek T., Staroprazska V., Kostirova J., Horcickova D., Duchkova S.)
Publikovano: 20.-25.10.2007, AABB 2007 Annual Meeting, USA, Anaheim

BHL-PN a zásobení transfúznímipřípravky zahraniční mise - aktuální problematika

Přednáška (Turek I., Bohoněk M.)
Publikovano: 24.-25.10.2007, 7.konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Hradec Králové

Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech

Přednáška (Turek I., Bohoněk M.)
Publikovano: 24.-25.10.2007, 7.konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Hradec Králové

Využití kryokonzervace erytrocytů v klinické hematologii v ČR

Přednáška (Turek I., Bohoněk M., Urbanová J., Písačka M., Staropražská V., Horčičková D.)
Publikovano: 24.-25.10.2007, 7.konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Hradec Králové

Možnosti kryokonzervace - doporučené postupy u potřeby autoglogních odběrů a dovezených přípravků

Článek (Bohoněk M)
Publikovano: X.2007, Trans.Hemat.dnes, 2007, 13 (3):174

Vliv typu odběru krve a deleukotizace na kvalitu kryokonzervovaných erytrocytů

Článek - původní práce (Bohoněk M, Petráš M, Turek I, Urbanová J, Hrádek T, Staropražská V, Koštířová J, Horčičková D, Duchková S)
Publikovano: XII.2007, Trans.Hemat.dnes, 2007, 13 (4):200-208

2008

Vyšetření dárců krve - aktuální legislativa a doporučení

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 20.-22.4.2008, Pracovní dny SZP v tras.službě a hematologii, Špindlerův Mlýn

Zásobování polních nemocnic transfuzními přípravky

Přednáška (Tsouassa Z., Marek J, Pluháčková I.)
Publikovano: 20.-22.4.2008, Pracovní dny SZP v tras.službě a hematologii, Špindlerův Mlýn

The aktual practice of blood crisis policy in the Czech Republic

Poster (Bohoněk M., Hlaváčková D., Hejdová J., Řeháček V.)
Publikovano: 7.-11.6.2008, XXX.kongres ISBT, Macao, ČLR

The use of frozen red cells for patients with immunohaematological complications in the Czech Republic

Poster (Bohoněk M., Písačka M., Horčičková D.,Turek I., Staropražská V., Urbanová J.,)
Publikovano: 7.-11.6.2008, XXX.kongres ISBT, Macao, ČLR

The cryopreservation of RBCs

Vyžádána přednáška(Bohoněk M.)
Publikovano: 20.6.2008, Pracovní zasedání ředitelů transfuzní služby Polska a konference k 60.výročí založení transfuzního centra Katowice, Katowice, Polsko

The blood freezing programm in the Czech Republic

Vyžádaná přednáška(Bohoněk M.)
Publikovano: 20.6.2008, Pracovní zasedání ředitelů transfuzní služby Polska a konference k 60.výročí založení transfuzního centra Katowice, Katowice, Polsko

Transport transfúzních přípravků pro zahraniční mise AČR

Článek (Bohoněk M., Juráň M., Markovina T.)
Publikovano: VI.2008, Zpravodaj voj.farmacie, 2008, XVIII (2): 24-29

Cytologické vyšetření mozkomíšních  moků na analyzátoru ADVIA 2120

Přednáška (Bohoněk M., Koštířová J.)
Publikovano: 6.9.2008, XXV.česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd spolu s IX.česko-slovenskou konferencí laboratorní hematologie - Satelitní sympozium SIEMENS

Metodika zajištění odběru a distribuce transfúzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech

Přednáška (Bohoněk M., Hlaváčková D., Hejdová J.)
Publikovano: 5.-9.9.2008, XXV.česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd spolu s IX.česko-slovenskou konferencí laboratorní hematologie

Preanalytická fáze laboratorních vyšetření - nejčastější chyby

Přednáška (Samková E., Kalinová K.)
Publikovano: 23.9.2008, II. konference zdravotních laborantů, ÚVN Praha

Zásobování polních nemocnic transfuzními přípravky

Přednáška (Marek J., Tsouassa Z., Pluháčková I.)
Publikovano: 23.9.2008, II. konference zdravotních laborantů, ÚVN Praha

The method of the Blood Crisis Policy in the Czech Republic

Přednáška (Bohoněk M., Hlaváčková D., Hejdová J.)
Publikovano: 4.-25.11.2008, Blood and Blood components use in Disasters - workshop v rámci projektu EU Identifying needs of Medical First Responders in Disasters, Tel Aviv, Israel

Metodika zajištění odběru a distribuce transfúzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech

Přednáška (Bohoněk M., Hlaváčková D., Hejdová J.)
Publikovano: 27.-28.11.2008, 8.konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Hradec Králové

Transport speciálních komodit v oblasti farmaceutického průmyslu

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 2.-3.12.2008, Logistika ve farmaceutickém průmyslu - konference Institute for International Research, Praha

100% využití IT technologií na pracovišti ZTS - IS AMIS*H na OHBKT ÚVN Praha

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikovano: 4.12.2008, 2.Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

Efektivita a bezpečnost - to jsou 3 roky zkušeností s elektronickým testem kompatibility v ČR

Přednáška (Horčičková D., Lejdar T., Bohoněk M.)
Publikovano: 4.12.2008, 2.Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

2009

Zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů při hromadných příjmech v ČR –krizová krevní politika státu.

Přednáška (Bohoněk M., Hlaváčková D., Hejdová J.)
Publikovano: 3.-4.2.2009, Medicína katastrof, VI.kongres s mezinárodní účastí, Brno

Výběr typu anestezie u pacientů s možností volby anestezie.

Článek (Stašková E.)
Publikovano: Diagnóza v ošetřovatelství, č. 3, roč. V

The method of the Blood Crisis Policy in the Czech Republic.

Poster (Bohoněk M., Hlaváčková D., Hejdová J.)
Publikovano: 21.-25.3.2009, XIX Regional Congress of the ISBT, Eastern Mediterranean and Europe, Káhira, Egypt

Nepravidelné antierytrocytární protilátky

Přednáška (Vesecká R., Pluháčková I.)
Publikováno: 26.-28.4.2009, Celostátní konference laborantů a sester Špindlhorky 2009, Špindlerův Mlýn

Zabezpečení transfuzních přípravků a jejich distribuce za krizové situace - krizová krevní politika ČR

Přednáška (Bohoněk M., Hlaváčková D., Hejdová J.)
Publikováno: 26.-28.4.2009, Celostátní konference laborantů a sester Špindlhorky 2009, Špindlerův Mlýn

Dlouhodobé zkušenosti používání přístroje Galileo

Přednáška (Přibylová M., Horčičková D.)
Publikováno: 18.-19.5.2009, IX.čs odborná imunohematologická konf. „Automatizace a související aspekty“, Poděbrady

Zásobování krví zahraničních vojenských misí AČR

Přednáška (Bohoněk M., Markovina T.)
Publikováno: 23.-25.9.2009, Pracovní dny Společnosti pro transfuzní lékařství, Olomouc

Srovnávací uživatelská studie odběrových souprav s in-line deleukotizačním filtrem erytrocytů

Přednáška (Bohoněk M., Kostrouchvá B., Staropražská V.)
Publikováno: 23.-25.9.2009, Pracovní dny Společnosti pro transfuzní lékařství, Olomouc

The blood supply of foreign mission Army of The Czech republic

Přednáška (Markovina T., Bohoněk M.)
Publikováno: 30.9.-2.10.2009, 8th. NATO Blood Conference, Lisabon, Portugalsko

The method of the Blood Crisis Policy in the Czech Republic

Přednáška (Bohoněk M., Hlaváčková D., Hejdová J.)
Publikováno: 30.9.-2.10.2009, 8th. NATO Blood Conference, Lisabon, Portugalsko

Comparison of blood collection systems with in-line leukocyte reduction filter

Poster (Bohoněk M., Kostrouchová B., Staropražská V.)
Publikováno: 24.-27.10.2009, AABB 2009 Annual Meeting, New Orleans, USA

Transport speciálních komodit v oblasti farmaceutického průmyslu

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 11.19.2009, 3. Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

Validace transportu čerstvě odebrané plazmy z aferézy z odběrového střediska do zpracovatelského centra

Přednáška (Turek I., Sládková E.)
Publikováno: 11.19.2009, 3. Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

Externí krevní sklad

Přednáška (Tsouassa Z., Kostrouchová B.)
Publikováno: 11.19.2009, 3. Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

Zásobování krví zahraničních vojenských misí AČR

Přednáška (Bohoněk M., Markovina T.)
Publikováno: 26.11.-27.11.2009, 9. konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Hradec Králové

Zásady pro přepravu speciálních produktů, aneb citlivé zboží vyžaduje zvláštní péči

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 8.11.-9.12.2009, Logistika ve farmaceutickém průmyslu – konference Institute for International Research, Praha

2010

Venepunkční a aferetická léčba u polyglobulií

Přednáška (Bohoněk M., Hrabánek J.)
Publikováno: 21.1.-22.1.2010, Odborný seminář fa Haemonetics na téma léčebné a dárcovské aferézy, Luhačovice

Separace plné krve a výroba krevních složek filtrem z dutých vláken pouhou gravitací, bez centrifugace – revoluce, slepá ulička nebo alternativa?

Přednáška (Bohoněk M., Kostrouchvá B., Rollerová K.)
Publikováno: 25.-27.4.2010, XXI. Celostátní konference laborantů a sester, Harrachov

Quality evaluation of frozen apheresis red blood cell storage with 21-day postthaw storage in additive solution 3 and saline-adenine-glucose-mannitol: biochemical and chromium-51 recovery measures

Článek - původní práce (Bohoněk M., Petráš M., Turek I., Urbanová J., Hrádek T., Chmátal P., Staropražská V., Koštířová J., Horčičková D., Duchová S,. Svobodová J., Tejčková E.
Publikováno: V. 2010, Transfusion, Vol.50, May 2010: 1007-1013

Quality evaluation of blood components manufactured by using a hollow-fibre separation technology

Přednáška (Bohoněk M., Kostrouchová B., Petráš M., Hrádek T., Staropražská V., Duchková S.)
Publikováno: 26.6.-1.7.2010, XXXI.International Congress of the ISBT, Berlin, SRN, Vox Sanguinis, 2010, Vol 99 (Suppl.1,): 18

Validace transportu čerstvě odebrané plazmy z aferézy z odběrového střediska do zpracovatelského centra

Přednáška (Turek I., Sládková E.)
Publikováno: 15.9.2010, konference kvalitní práce komplementu - součást kvalitní diagnostiky, ÚVN Praha

Testování POCT glukometrů

Přednáška (Hrádek T., Knapovská I., Zikmundová K.)
Publikováno: 8.-10.12.2010, 29.regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka

Přehled testů a technologie sérologického vyšetřování infekčních markerů u dárců krve

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 4.11.2010, 4.Střešovický transfuzní den

2011

Zkušenosti s elektronickýcm testem kompatibility

Přednáška (Bohoněk M., Horčičková D., Lejdar T.)
Publikováno: 27.1.2011, Pracovní den STL ČLS JEP - Imunohematologie

Masivní transfuze

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 2-3.5.2011, XXIII. celostátní konference laborantrů a sester, Harrachov

Transfuzní služba ČR 2000 - 2010

Přednáška (Bohoněk M., Turek P.)
Publikováno: 2-3.5.2011, XXIII. celostátní konference laborantrů a sester, Harrachov

Masivní transfuze

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 2.6.2011, XI. zdravotnická konference společných sil, Libavá

Verifikace a reprodukovatelnost metod na automatech

Přednáška (Bohoněk M., Horčičková D., Kočnar V.)
Publikováno: 6.-7.6.2011, X. česko-slovenská odborná imunohematologická konference „Automatizace a met.pevné fáze v praxi“, Poděbrady

Výroba leukocytárního koncentrálu (buffy-coatu) pro výrobu Immodinu

Přednáška (Rollerová K., Staropražská V., Fořtová I., Chlupáčová M., Vavruška T.)
Publikováno: 6.-8.10.2011, 13. pracovní dny v transfuzním lékařství, Praha, Transfuze Hematol. dnes, 2011, 17 (3) Suppl: 41

Masivní transfuze

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 6.-8.10.2011, 13. pracovní dny v transfuzním lékařství, Praha, Transfuze Hematol. dnes, 2011, 17 (3) Suppl: 41

Monitorování výroby transfuzních přípravků modulem StaTIS f.TIS Brno s.r.o.

Poster (Sládková E., Chlupáčová M.)
Publikováno: 6.-8.10.2011, 13.pracovní dny v transfuzním lékařství, Praha, Transfuze Hematol.dnes, 2011, 17 (3) Suppl: 63

Krizová krevní politika ČR

Poster (Galuszková D., Hejdová J., Bohoněk M., Řeháček V., Tesařová E., Herynková R., Kracíková J.)
Publikováno: 6.-8.10.2011, 13.pracovní dny v transfuzním lékařství, Praha, Transfuze Hematol.dnes, 2011, 17 (3) Suppl: 73

Masivní transfuze

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 1.-2.11.2011, VI. Brněnské hematologické dny, Brno

The computer crossmatch: the 5 years expericence in the Czech Republic

Poster (Bohoněk M., Horčičková D., Lejdar T.)
Publikováno: 19.-23.11.2011, XXII. Regional Congress of the ISBT, Asia, Taipei, Taiwan, Vox Sanguinis, 2011, Vol 101 (Suppl. 2): 98

2012

Cryopreservation of Blood

Učebnice - kapitola (Bohoněk M.)
Publikováno: 3/2012, Kochhar P.K. et al., Blood Transfusion in Clinical Practice, učebnice, kapitola Bohoněk M., Cryopreservation of Blood 233-242, InTech 2012, ISBN 978-953-51-0343-1,

Kritéria způsobilosti dárců krve

Edukační vyžádaná přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 22.-24.4.2012, XXIV.celostátní konference laborantrů a sester, Harrachov

Kampaň "Zapište se někomu do života" v ÚVN

Přednáška (Kořánová M.)
Publikováno: 22.-24.4.2012, XXIV.celostátní konference laborantrů a sester, Harrachov

Quality Parameters of Red Cells and Plasma Munufactured by Hollow-Fibre Separation

Poster (Bohoněk M., Kricnerová M., Sládková E., Hrádek T., Petráš M.)
Publikováno: 4.-8.6.2012, 6th.International Blood Transfusion Congress, Africa Society for Blood Transfusion, Mauritius

Evaluation of Stability of Coagulation Factors in Thawed Plasma During 5-day Storage at 2-6°C

Poster (Bohoněk M., Mašková V., Sládková E., Hrachovinová I.)
Publikováno: 4.-8.6.2012, 6th.International Blood Transfusion Congress, Africa Society for Blood Transfusion, Mauritius

Quality Parameters of Red Cells and Plasma Munufactured by Hollow-Fibre Separation

Přednáška (Bohoněk M., Kricnerová M., Sládková E., Hrádek T., Petráš M.)
Publikováno: 7.-12.7.2012, 32nd International Cogress of the ISBT, Vox Sanguinis, Vol 103, Suppl.1, July 2012: 39-4C-S30-02

Evaluation of Stability of Coagulation Factors in Thawed Plasma During 5-day Storage at 2-6°C

Poster (Bohoněk M., Mašková V., Sládková E., Hrachovinová I.)
Publikováno: 7.-12.7.2012, 32nd International Cogress of the ISBT, Vox Sanguinis, Vol 103, Suppl.1, July 2012: 39-4C-S30-02

Kryokonzervace krve: historie, metody a současnost

Edukační vyžádaná přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 6.-8.9.2012, VI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XIII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie

Separace plné krve filtrem z dutých vláken – parametry kvality vyrobených transfuzních přípravků

Přednáška (Bohoněk M., Kricnerová M., Sládková E., Hrádek T., Petráš M.)
Publikováno: 6.-8.9.2012, VI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XIII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie

Ověření stability koagulačních faktorů v rozmražené krevní plazmě pro potřeby příručního krevního skladu na urgentním příjmu

Přednáška (Bohoněk M., Mašková V., Sládková E., Hrachovinová I.)
Publikováno: 6.-8.9.2012, VI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XIII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie

Blood Components Manufacturad by Using a Hollow-Fibre Separation Technology

Vyžádaná přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 4.-6.10.2012, Transfusion Days of Serbia 2012, Niš, Serbia, Bulletin of Transfusion Medicine, 58, br.1-2, 2012: 27-28

Stability of Coagulation Factors in Thawed Plasma During 5-day Storage at 2-6°C

Poster (Bohoněk M., Mašková V., Sládková E., Hrachovinová I.)
Publikováno: 6.-9.10.2012, AABB Annual Meeting, Boston, USA, Transfusion, Vol.52, No.3S, Sept.2012 Supplement: 58A-SP14

Výroba trombocytů směsných z BC v náhradním roztoku a její zavádění a validace

Přednáška (Sládková E., Voslařová H., Nováková ., Bohoněk M.)
Publikováno: 22.11.2012, 6.Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

Přehled horkých novinek ve výrobě a zpracování krve počátku nového desetiletí

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 22.11.2012, 6.Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

Neinvazivní měření hemoglobinu – Glasswing OrSense

Přednáška (Bohoněk M., Sládková E., Kricnerová M.)
Publikováno: 22.11.2012, 6.Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

„Walking blood bank“ a použití technologie separace krve filtrem z dutých vláken, parametry kvality vyrobených TP

Přednáška (Bohoněk M., Kostrouchová B., Sládková E., Kricnerová M., Rollerová K.)
Publikováno: 22.11.2012, 6.Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

Evaluation of Stability of Coagulation Factors in Thawed Plasma During 5-day Storage at 2-6°C

Poster (Bohoněk M., Mašková V., Sládková E., Hrachovinová I.)
Publikováno: 22.11.2012, 6.Střešovický transfuzní den, ÚVN Praha

Masivní transfuze

Učebnice - kapitola (Bohoněk M.)
Publikováno: 7/2012, Řeháče V., Masopust J. a kol., Transfuzní lékařství, učebnice, kapitola Bohoněk M., 5.5 Masivní transfuze, 92-94, Grada, ISBN 978-80-247-4534-3

2013

Elektronický test kompatibility u urgentního pacienta

Přednáška (Bohoněk M., Horčičková D.)
Publikováno: 21.1.2013, III. Hradecká imunohematologická konference

In vitro parameters of cryopreserved leucodepleted and non-leucodepleted red blood cells collected by apheresis or from whole blood and stored in AS-3 for 21 days after thawing.

Článek - původní práce (Bohoněk M., Petráš M., Hrádek T., Turek I., Urbanová J., Staropražská V., Koštířová J., Horčičková D., Duchková S.)
Publikováno: II/2013, Blood Transfusion, 2013, Vol.: on-line 06/02/2013

Neinvazivní měření hemoglobinu u dárců krve – princip měření a validace stanovení hodnot hemoglobinu zařízením OrSense NBM 200

Přednáška (Bohoněk M., Kricnerová M, Sládková E., Markovina T, Petráš M)
Publikováno: 21.-23.4.2013, XXV.celostátní konference laborantrů a sester, Harrachov

Nový TPHA test pro dárce krve na automatizovaný systém Galileo / NEO – TPHA ScreenTM ImmucorGamma: první zkušenosti a ověření ve světové premiéře

Přednáška (Bohoněk M.,Zakoucká H.,Kočnar V.,Košťálková H.,Přibylová M.,Sládková E.,Lodinská J.,Tsouassa Z.)
Publikováno: 21.-23.4.2013, XXV.celostátní konference laborantrů a sester, Harrachov

Kryokonzervace krve – historie, metody a současnost

Článek - souhrná práce (Bohoněk M.)
Publikováno: III/2013, Transfuze a hematologie dnes, 2013, Vol.: 19, 1: 44-50

Military Humanitarian Assistance to Civilian Populations in Times of Conflict – The Czech Experience

Článek (Klein L., Gunn SWA, Bohoněk M., Klein T.)
Publikováno: IV/2013, Journal of Defense Management, 2013, Vol.: S3:006

Multifactorial dependency and evaluation of hemoglobin, determined by non-invasive and invasive measurement in blood donors

Poster (Bohonek M., Petras M., Kricnerova M., Sladkova E.)
Publikováno: 2.-5.6.2013, 23rd Regional Congress of the ISBT, Vox Sanguinis, Vol 105, Suppl.1, June 2013: 116-P150

Evaluation of new automated TPHA assay for blood donor’s screening

Poster (Bohonek M., Zakoucka H., Kostalkova H., Pribylova M., Sladkova E., Lodinska J.)
Publikováno: 2.-5.6.2013, 23rd Regional Congress of the ISBT, Vox Sanguinis, Vol 105, Suppl.1, June 2013: 116-P150

Cell count tělních tekutin

Přednáška (Mašková V., Bohoněk M.)
Publikováno: 12.6.2013, Pracovní den "Analýza tělních tekutin", ÚVN Praha

Separace plné krve a výroba krevních složek gravitací soupravou ErySep® s filtrem z dutých vláken

Článek - původní práce (Bohoněk M., Petráš M., Hrádek T., Kostrouchová B., Sládková E., Kricnerová M., Rollerová K., Mašková V., Duchková S.)
Publikováno: VII.2013, Transfuze a hematologie dnes, 2013, Vol.: 19, 2: 88-95

Blood components manufactured by using the hollow-fibre separation technology.

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 3.-5.9.2013, Bioplasma World Asia 2013 - Bloodborne Pathogen Safety Workshop, Bali, Indonézie

TPHA na přístroji Galileo / NEO – nová aplikace pro automat

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 23.-24.9.2013, XI. Česko-slovenská odborná imunohematologická konf. 2013 (APR, TIS), Poděbrady

Jak na hemokoagulace?

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 25.09.2013, Konference zdravotních laborantů, ÚVN Praha

Neinvazivní měření hemoglobinu - Glasswing OrSense

Přednáška (Kricnerová M., Sládková E., Bohoněk M.)
Publikováno: 25.09.2013, Konference zdravotních laborantů, ÚVN Praha

Elektronická žádanka

Přednáška (Markovina T.)
Publikováno: 25.09.2013, Konference zdravotních laborantů, ÚVN Praha

The New Automated TPHA Assay for Blood Donor´s Screening – Evaluation of Metod

Poster (Bohonek M., Zakoucka H., Kostalkova H., Pribylova M., Sladkova E., Lodinska J.)
Publikováno: 12.-15.10.2013, AABB Annual Meeting, Transfusion, Vol 53, 2S, September 2013: 202A-SP372

Plná krev – možná varianta v civilní praxi?

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 17.10.2013, 5.kongres „Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek“, ÚVN Praha

Aferetická a venepunkční léčba polyglobulií

Přednáška (Bohoněk M., Hrabánek J., Kořánová M., Kutáč D.)
Publikováno: 18.10.2013, 14.Pracovní dny v transfuzním lékařství - 7.Národní aferetický den, Liberec

Nový treponemový test pro dárce krve na automatizovaný systém Galileo/NEO - TPHA SCREEN ImmucoGamma

Poster (Bohoněk M., Zákoucká H., Koštálková H., Přibylová M., Sládková E., Lodinská J.)
Publikováno: 17.-19.10.2013, 14.Pracovní dny v transfuzním lékařství, Liberec

Polní transfuzní pracoviště

Poster (Bohonek M., Markovina T.)
Publikováno: 17.-19.10.2013, 14.Pracovní dny v transfuzním lékařství, Liberec

Jak zajistit efektivitu příjmu, ověřování kvality a skladování materiálu

Přednáška (Bohoněk M., Kricnerová M.)
Publikováno: 30.-31.10.2013, Efektivní řízení laboratoří, 3.ročník odborné konference IIR, Praha

Zásady pro přepravu speciálních produktů aneb citlivé zboží vyžaduje zvláštní péči

Přednáška (Markovina T., Kricnerová M.)
Publikováno: 6.-7.11.2013, Logistika ve farmaceutickém průmyslu, odborná konference IIR, Praha

Aktuální problematika vojenské transfuzní služby a vývojové trendy v oblasti zabezpečení vojsk krví a transfuzními přípravky včetně využití kryokonzervace krve.

Článek - původní práce (Bohoněk M.)
Publikováno: IX.2013, Zpravodaj vojenského zdravotnictví, 2013, Vol.: XXIII, 3: 3-10

Venepunkční a aferetická léčba polyglobulií

Článek - původní práce (Bohoněk M., Hrabánek J., Kořánová M., Kutáč D.)
Publikováno: III.2014, Transfuze a hematologie dnes, 2013, Vol.: 19, 4: 216-222

Stabilita koagulačních parametrů v rozmražené plazmě

Článek - původní práce (Bohoněk M., Mašková V., Sládková E., Hrachovinová I., Petráš M)
Publikováno: III.2014, Transfuze a hematologie dnes, 2013, Vol.: 19, 4: 216-222

2014

Zavedení výroby kryokonzervovaných trombocytů

Přednáška (Beránková S., Sládková E.)
Publikováno: 27.-29.4.2014, XXVI.celostátní konference laborantrů a sester, Harrachov

NAT testování dárců krve na Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha

Přednáška (Sládková E., Horčičková D., Landová L., Bohoněk M.)
Publikováno: 27.-29.4.2014, XXVI.celostátní konference laborantrů a sester, Harrachov

Zhodnocení testu Elecsys Syphilis na analyzátoru cobas 6000

Článek (Bohoněk M., Landová L, Zákoucká H, Sládková E, Horčičková D.)
Publikováno: IV. 2014, Labor aktuel 4/14

Rapid and accurate solutions for serology screening

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 10.-12.5.2014, Roche Blood Safety Solution Event – featuring the lunch of cobas 6800 Systém elecsys tests“

Therapeutic Apheresis and Phlebotomy in the Treatment of Polyglobulia

Učebnice - kapitola (Bohoněk M.)
Publikováno: VI. 2014, Kronos Konstadin: Apheresis, Methods, Types and Pontential Complications, Nova Science Publishers, Inc, USA, New York, ISBN: 978-1-63117-442-1, str.117-125

Blood supply of field hospitals Army of the Czech Republic

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 23.- 26.6.2014, Force Health Protection NATO Conference, Budapešť, Maďarsko

Filed laborytory and laboratory service of filed hospitals army of the Czech Republic

Přednáška (Markovina T.)
Publikováno: 23.- 26.6.2014, Force Health Protection NATO Conference, Budapešť, Maďarsko

Kryokonzervované trombocyty - vhodná alternativa v krevních skladech pro léčbu masivního krvácení

Přednáška (Kořánová M.)
Publikováno: 09/10/2014, Pražský hematologický den, Praha

Polní transfuzní pracoviště

Článek (Bohoněk M.)
Publikováno: X/2014, Zpravodaj vojenského zdravotnictví, 2014, Vol.: XXIV, 3: 3-10

Kryokonzervace erytrocytů a jejich klinické využití, možnosti a postupy v ČR, banka vzácných erytrocytů

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 13/11/2014, Edukační seminář Sysmex - Transfuziologie, Praha

Kryokonzervované trombocyty jako vhodná alternativa trombocytárních přípravků v krevních skladech banka vzácných erytrocytů

Přednáška (Kořánová M., Bohoněk, M.)
Publikováno: 13/11/2014, Edukační seminář Sysmex - Transfuziologie, Praha

Použití trombelastografie jako kontroly kvality u trombocytárních přípravků banka vzácných erytrocytů

Přednáška (Mašková V.)
Publikováno: 13/11/2014, Edukační seminář Sysmex - Transfuziologie, Praha

Použití tromelastografie při kontrole kvality u trombocytů

Přednáška (Mašková V.)
Publikováno: 20.-21.11.2014, XV.česko-slovenská konference laboratorní hematologie

Vyšetření krví přenosných nákaz v transfuzní službě v ČR a v zahraničí. Banka vzácných erytrocytů

Přednáška (Bohoněk M.)
Publikováno: 26/11/2014, 8. Střešovický transfuzní den, Praha

Konsolidovaná laboratoř vyšetřování dárců krve – aneb 3 v 1, zavedení a validace NAT vyšetření dárců krve

Přednáška (Landová L.)
Publikováno: 26/11/2014, 8. Střešovický transfuzní den, Praha

Vyšetření dárců krve na krví přenosné infekce metodami NAT

Článek (Bohoněk M., Landová L.)
Publikováno: XII/2014, Zpravodaj vojenského zdravotnictví, 2014, Vol.: XXIV, 4: 8-15