Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze