Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Pro lékaře

Stručná sumarizace nabídky služeb, které mohou pro své pacienty využít všichni lékaři a zdravotnická zařízení přirozeného spádu ÚVN Praha i mimo něj:

Hematologická poradna

 • Diagnostika a léčba hematologických chorob, včetně trombofilních stavů (trombotické centrum)
 • Dispensarizace chronických hematologických stavů
 • "Quicková poradna", péče o pacienty s perorální antikoagulační léčbou, její zavedení a průběžná korekce.

Laboratoře klinické hematologie a imunohematologie

 • Laboratorní vyšetření v širokém spektru oboru
 • Konsiliární vyšetření v imunohematologii
 • Výsledky jsou jištěné pravidelnou účastí v externích kontrolách kvality
 • Systém práce podle ČSN EN ISO 9001:2008
 • Akreditace podle ČSN EN ISO 15189

Transfuzní úsek

 • Provádění odběrů na autotransfuzi, a to nejen pro pacienty operované v ÚVN Praha. Odběr potřebného počtu jednotek krve (zpravidla 2) je možno provést v několika sezeních jako odběry plné krve nebo v případě odpovídajícího stavu pacienta pouze při jednom odběru metodou dvojité erytrocytoferézy.
 • Provádění léčebných aferetických odběrů při polyglobuliích a myeloproliferačních syndromech nebo indikovaných léčebných plazmaferéz.
 • Provádění testů kompatibility a výdej nakřížených kompatibilních krví pro menší lůžková zdravotnická zařízení, která nedisponují imunohematologickou laboratoří. Tento servis je k dispozici v nepřetržitém provozu, službu je ale nutno si předem dohodnout.
 • Zásobování transfuzními přípravky okolních nemocnic, po předběžné dohodě a volné kapacitě.
 • Kryokonzervace erytrocytů

Další laboratoře Úseku Centrálních laboratoří ÚVN:

 •