Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Představení oddělení

Předmět činnosti OHKT ÚVN a vymezené úkoly:

  • Odborná, výzkumná, výrobní a organizační základna transfúzní služby Armády České republiky, která zabezpečuje plnění úkolů v oboru podle požadavků AČR a v souladu s požadavky a normami NATO.
  • Zabezpečuje zásobování transfuzními přípravky klinická oddělení ÚVN, provádí související laboratorní vyšetření. Transfuzní přípravky dodává i do řady dalších nemocnic v Praze a okolí.
  • Provádí komplementární laboratorní vyšetření v oboru klinické hematologie a transfuzní služby
  • Provádí laboratorní vyšetření ve své odborné působnosti pro potřeby ozbrojených a bezpečnostní složek ČR na základě dílčích dohod.
  • Je Ústředním a logistickým centrem systému krizové krevní politiky státu, provozuje strategickou banku zmražené krve
  • Pro potřeby ÚVN a jejího spádu zabezpečuje péči v oboru hematologie, provádí ambulantní a konsiliární hematologická vyšetření a léčbu. V případě nutnosti léčby hematologického pacienta na lůžku v rámci možností ÚVN, jsou pacienti hospitalizování na některém z interních oddělení ÚVN