Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Léčebné služby transfúzního úseku

Úsek odběrů a zpracování krve neslouží pouze pro účely odběrů dárců krve, ale je také k dispozici pacientům, kteří potřebují odběr na autotransfúzi nebo léčebnou aferézu.

Léčebné aferézy:

K léčbě chorob s nadprodukcí krevních složek nebo bílkovin je v indikovaných případech používána metoda léčebné aferézy, tj. speciálního odběru na separátoru krevních složek, kdy se nadbytečné krvinky, krevní destičky nebo krevní bílkoviny (plazma) odstraní. Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění.

Způsob objednávání:

Odběry na autotranfúzi: osobně nebo na telefon 973203217. S sebou je nutná žádanka pracoviště, které autotransfúzi požaduje a informovaný souhlas.

Léčebné aferézy: Tyto výkony indikuje (ordinuje) lékař hematologické poradny, který po dohodě s pacientem také stanoví termíny a počty odběrů.