Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Kontakty a odkazy

Primář
pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
Telefon: 973 203 210, E-mail: milos.bohonek@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 3. patro
Zástupce primáře / vedoucí lékař hematologické poradny
MUDr. Jan Hrabánek
Telefon: 973 203 218, E-mail: jan.hrabanek@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, přízemí
Vedoucí laborantka
por. Ing. Tatjana Markovina
Telefon: 973 203 451, E-mail: tatjana.markovina@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 3. patro
Manager kvality (osoba odpovědná za jištění kvality)
Ing. Miroslava Kricnerová
Telefon: 973 203 451, E-mail: miroslava.kricnerova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 2. patro
Zodpovědný lékař odběru dárců krve
MUDr.Jaroslava Urbanová
Telefon: 973 203 207, E-mail: j.urbanova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 1. patro
Osoba odpovědná za kontrolu kvality
Eliška Sládková, Dis
Telefon: 973 203 768, E-mail: eliska.sladkova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 3. patro
Osoba odpovědná za výrobu
Ing. Hana Voslařová
Telefon: 973 203 918, E-mail: hana.voslarova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 3.patro
Hematologická poradna
Iris Gsöllhoferová
Telefon: 973 203 208, E-mail: iris.gsollhoferova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 2. patro
Sekretariát oddělení
Jana Minaříková
Telefon: 973 203 211, E-mail: jana.minarikova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 3. patro
Kartotéka dárců krve
Blanka Roučková
Telefon: 973 203 217, E-mail: ohbkt@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 1. patro
Krevní sklad
Marika Blažková
Telefon: 973 203 214, E-mail:  krevní_sklad@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 1. patro
Úseková sestra úseku odběrů a zpracování krve
Bc.. Eva Stašková
Telefon: 973 203 217, E-mail: eva.staskova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 3. patro
Staniční laborantka úseku transfúzních laboratoří
Dana Horčičková
Telefon: 973 203 769, 973 203 214, E-mail: dana.horcickova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 3. patro
Staniční laborantka úseku hematologie
Jitka Koštířová
Telefon: 973 203 209, E-mail: jitka.kostirova@uvn.cz
B3 střed, vchod vpravo naproti hlavní bráně, 3. patro