Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Kde začít?

V následujících řádcích chceme všem potenciálním dárcům toto rozhodování ulehčit. Informace o dárcovství a odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete v brožuře "Máte krev v žilách? Darujte ji!" - ke stažení zde.

Nejprve musí začít každý u sebe. Darování krve je veskrze lidský čin, kdy při vědomí, že lidská krev je dosud (a ještě dlouho bude) nenahraditelnou tekutinou, nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů, by rozhodování o tom, zda krev darovat nebo ne, nemělo být příliš složité.

Důležitým rozhodovacím kritériem jsou samozřejmě zdravotní a věkové limity pro dárcovství krve a také dostupnost transfúzní stanice nebo odběrového střediska dárců krve. V následujících řádcích chceme všem potenciálním dárcům toto rozhodování ulehčit.

Na OHKT ÚVN se lze přihlásit i do registru dárců kostní dřeně. Pro zájemce o podrobné informace doporučujeme navštívit www.kostnidren.cz