Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Hematologická ambulance

Umístění pracoviště:

Středová budova, vchod A3, snížené přízemí

Poslání pracoviště a náplň činnosti:

Diagnostika a léčba hematologických chorob (onemocnění krvetvorby a poruch krevní srážlivosti, včetně tzv.antikoagulační léčby).

Jedná se o ambulantní pracoviště, nutnou hospitalizaci zajišťujeme na některém z interních oddělení ÚVN.

Při léčbě akutních hematologických onemocnění, která vyžadující intenzivní a specializovanou onkohematologickou péči, spolupracujeme se specializovanými pracovišti, jako je Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 2, I.interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 nebo Hematologické oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

 

Speciální přístroje používané na pracovišti:

K léčbě chorob s nadprodukcí krevních složek nebo bílkovin je v indikovaných případech používána metoda léčebné aferézy, tj. speciálního odběru na separátoru krevních složek, kdy se nadbytečné krvinky, krevní destičky nebo krevní bílkoviny (plazma) odstraní. Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění.

Ordinační hodiny:

Lékař Po Út St Čt
MUDr.Jan Hrabánek 8-12 8-12 10-14 8-12 8-12
pplk.prim.MUDr.Miloš Bohoněk   8-12      
MUDr.Jana Vařáková     8-12, 
13-15
8-12  

Způsob objednávání:

Osobně nebo telefonicky na tel. 973203208.
Protože se jedná o specializovanou ambulanci, je nutné mít doporučení a lékařskou zprávu od odesílajícího lékaře (pracoviště).

Důležité kontakty:

Funkce Jméno Telefon E-mail Budova, patro, číslo kancl.
sestra

Lenka Pořtová

973203208
973203212
lenka.portova@uvn.cz
B3 střed (atrium), vchod A2, vpravo ve směru od hlavní brány
lékař MUDr.Jan Hrabánek 973203218 jan.hrabanek@uvn.cz B3 střed (atrium), vchod A2, vpravo ve směru od hlavní brány
lékař MUDr.Jana Vařáková 973203212 jana.varakova@uvn.cz B3 střed (atrium), vchod A2, vpravo ve směru od hlavní brány